Het Digitaal loket Toezicht (DLT) is niet meer beschikbaar. Alle diensten en functionaliteiten zijn nu beschikbaar in Mijn DNB. Werk eventuele bladwijzers bij naar de nieuwe situatie.


Kijk voor meer informatie op de pagina Nieuwe omgeving Mijn DNB.

Klik hieronder om rechtstreeks naar de nieuwe Mijn DNB omgeving te gaan.


The Digital Supervision Portal (DLT) is no longer available. All services and functionalities are now accessible in My DNB. Please update any bookmarks to the new situation.


For more information, see the page New environment My DNB.

Click below to go directly to the new My DNB environment.